"Софийска стокова борса" АД (ССБ АД) е първата борса създадена в България след демократичните промени. Навлизайки в своята 25-годишна история, тя остава лидер на националния стоков борсов пазар. Създадена като акционерно дружество, което не образува печалба и не разпределя дивиденти, тя предоставя на пазарните субекти равни условия за търговия на стоковия пазар в България.

От дълги години особено ефикасна е нашата работа в сферата на реализирането на обществените поръчки. На ССБ АД се постига равнопоставеност, всеобщa достъпност и прозрачност в процеса на сключване на борсовите сделки. Съгласно процедурата по договаряне без предварително обявяване на доставката на стоки по ЗОП на борсата се сключват множество сделки по опростена процедура в кратки срокове.

В „Софийска стокова борса” АД членуват фирми, доказали своята коректност в търговската си дейност през годините, а техните брокери са обучени от нас и имат дългогодишен опит в борсовата търговия.

Тъй като осъзнаваме финансовите затруднения, пред които са изправени всички ведомства с държавно участие и водени от идеята за намаляване на техните разходи, имаме удоволствието да Ви информираме, че считано от 01 май 2015 година сключването на сделки за покупка на стоки по ЗОП на ССБ АД ще могат да се осъществяват без заплащане на борсови такси.

Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.

Надяваме се на интерес от Ваша страна и разчитаме на бъдещо ползотворно сътрудничество.


източник: dir.bg

Курсове за 27.04.2015
  • usd 1 USD = 1.80727 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.73084 BGN (down)
  • chf 1 CHF = 1.88659 BGN (down)
източник: БНБ
Locations of visitors to this page