Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 43
22 - 24 октомври 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА -II-ра Б група
незабавна доставка - EXW 200.00 - 260.00 N. Q.
Количество (тона) 150 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 150.00 - 210.00 N. Q.
Количество (тона) 300 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com