Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 34
24, 25 и 26 август 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 240 260
Количество (тона) 500 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 280 300.00 - 350.00
Количество (тона) 200 200
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 550 600.00 - 700.00
Количество (тона) 50 120
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач