Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 3
17, 18 и 19 януари 2018 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 275.00 - 285.00 300.00 - 310.00
Количество (тона) 100 150
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 270 300
Количество (тона) 150 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 270.00 - 280.00 290.00 - 300.00
Количество (тона) 100 150
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 540.00 - 550.00 570.00 - 580.00
незабавна доставка - биологично сертифицирана 800 1050
Количество (тона) 400 425
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач