Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 39
24 - 26 септември 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА -II-ра Б група
незабавна доставка - EXW 280 320
Количество (тона) 500 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 240 300
Количество (тона) 300 100
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 450 N.Q.
шарен слънчоглед - незабавна доставка - EXW 500 N.Q.
Количество (тона) 2100 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com