Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 9
4 - 6 март 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА - II-ра Б група
незабавна доставка - DAP 320.00 - 350.00 360
Количество (тона) 150 200
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP 300.00 - 310.00 N. Q.
Количество (тона) 100 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 280 300
Количество (тона) 300 200
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - DAP 620.00 - 630.00 650
Количество (тона) 300 200
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com