Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 3
21 - 23 януари 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА -II-ра Б група
незабавна доставка - DAP N. Q. 340.00 - 360.00
Количество (тона) 0 200
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP N. Q. 290.00 - 310.00
Количество (тона) 0 100
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - DAP N. Q. 280.00 - 300.00
Количество (тона) 0 50
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - DAP 260 300
Количество (тона) 200 300
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - DAP 600 630.00 - 650.00
Количество (тона) 100 150
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com