Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 16
16 - 17 април 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка II-ра Б група - EXW 340 N.Q.
Количество (тона) 300 0
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP 320 N.Q.
Количество (тона) 10 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 310 N.Q.
незабавна доставка - DAP 320 N.Q.
Количество (тона) 270 0
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 620 N.Q.
Количество (тона) 1000 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com