Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 47
15, 16 и 17 ноември 2017 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 260.00 - 270.00 315
Количество (тона) 100 500
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW N. Q 300
незабавна доставка - биологично сертифицирана 400 520
Количество (тона) 1000 1400
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 250 N. Q
Количество (тона) 200 0
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 530 N. Q
незабавна доставка - високи показатели 580 N. Q
незабавна доставка - биологично сертифицирана 800 1050
Количество (тона) 500 275
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач