Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 42
19, 20 и 21 октомври 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 260 270.00 - 280.00
Количество (тона) 150 200
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 240 250
Количество (тона) 100 150
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW 240 250.00 - 260.00
Количество (тона) 100 300
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 250 260.00 - 270.00
Количество (тона) 200 400
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 610.00 - 620.00 630.00 - 650.00
Количество (тона) 150 250
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач