Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 44
29 - 31 октомври 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА -II-ра Б група
незабавна доставка - DAP, в чували 200.00 - 380.00 380
Количество (тона) 50 50
Сделка: 50 тона на цена 380.00 лв/тон
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - DAP 150.00 - 370.00 370
незабавна доставка - DAP, ронена, в чували 300.00 - 350.00 N.Q.
Количество (тона) 224 200
Сделка: 200 тона на цена 370.00 лв/тон
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com