Софийска Стокова Борса   
Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 50
10 -12 декември 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА -II-ра Б група
незабавна доставка - EXW 270.00 - 280.00 300.00 - 320.00
Количество (тона) 200 500
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка 222 N. Q.
незабавна доставка - DAP 290 N. Q.
незабавна доставка - EXW 260 300
Количество (тона) 550 300
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - DAP 650 N. Q.
незабавна доставка - EXW 620 650
Количество (тона) 300 100
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com