Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 21
25, 26 и 27 май 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 260.00 - 265.00 275.00 - 280.00
Количество (тона) 500 4000
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 240.00 - 250.00 N.Q.
Количество (тона) 500 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 240.00 - 260.00 270
Количество (тона) 3000 3000
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 675.00 - 680.00 750
Количество (тона) 1000 3000
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач