Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 12
25 - 27 март 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА - II-ра Б група
незабавна доставка - EXW 320.00 - 330.00 340
Количество (тона) 200 500
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - ЗОП, в чували х 25 кг 250.00 - 393.00 393
незабавна доставка - EXW 260.00 - 270.00 300
Количество (тона) 180 500
Сделки: 30 тона на цена 393.00 лв./тон
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - ЗОП, в чували х 25 кг 250.00 - 412.00 412
незабавна доставка - EXW 222.00 - 325.00 325.00 - 360.00
Количество (тона) 85 165
Сделки: 5 тона на цена 412.00 лв./тон
Сделки: 80 тона на цена 325.00 лв./тон
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 620.00 - 640.00 650.00 - 660.00
Количество (тона) 150 500
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com