Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 33
13 - 15 август 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 230.00 - 240.00 260
Количество (тона) 1000 1000
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW N.Q. 240
Количество (тона) 0 300
ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW N.Q. 270.00 - 290.00
Количество (тона) 0 200
ЦАРЕВИЦА
доставка м. октомври - EXW, реколта 2014 г. 200 N.Q.
Количество (тона) 1000 0
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
доставка м. ноември - EXW, реколта 2014 г. 400.00 - 450.00 N.Q.
Количество (тона) 1000 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com