Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 30
19, 20 и 21 юли 2017 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 250.00 - 270.00 300
незабавна доставка - биологично сертифицирана 400 N. Q.
Количество (тона) 600 700
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - биологично сертифицирана 330 N. Q.
Количество (тона) 200 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW N. Q. 290.00 - 300.00
незабавна доставка - биологично сертифицирана 420 N. Q.
Количество (тона) 200 200
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 500.00 - 580.00 650
незабавна доставка - биологично сертифицирана 800 N. Q.
Количество (тона) 400 100
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач