Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 29
16 - 18 юли 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка II-ра Б група - EXW 240.00 - 260.00 260.00 - 300.00
Количество (тона) 928 2340
Сделки: 928 тона на цена 260.00 лева/тон
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW 220.00 - 240.00 240.00 - 300.00
Количество (тона) 19 19
Сделки: 19 тона на цена 240.00 лева/тон
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 600 N.Q.
Количество (тона) 2000 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com