Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 47
19 - 21 ноември 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА -II-ра Б група
незабавна доставка - EXW 280 300.00 - 320.00
Количество (тона) 200 500
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - DAP 200.00 - 250.00 N. Q.
незабавна доставка - DAP, в чували х 40 кг 250.00 - 320.00 320
Количество (тона) 431.5 171.5
Сделки: 171.50 тона на цена 320.00 лв./тон
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - DAP 600.00 - 650.00 N. Q.
Количество (тона) 200 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com