Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 38
21 септември 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 250.00 - 270.00 300
Количество (тона) 500 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 220.00 - 260.00 270.00 - 300.00
Количество (тона) 150 200
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 650 700
Количество (тона) 1000 80
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач