Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 20
20 - 22 май 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА - II-ра Б група
незабавна доставка - EXW 280 280.00 - 300.00
Количество (тона) 50 50
Сделки: 50 тона на цена 280.00 лв./тон
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - ЗОП, насипно 222 N. Q.
Количество (тона) 30 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - ЗОП 222 330
Количество (тона) 70 3000
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач