Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 42
15 - 17 октомври 2014 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА -II-ра Б група
незабавна доставка - EXW 270.00 - 290.00 300.00 - 320.00
Количество (тона) 2000 2200
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 230.00 - 240.00 250
Количество (тона) 1000 1000
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 210.00 - 215.00 230.00 - 240.00
Количество (тона) 1800 500
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 450.00 - 480.00 500.00 - 520.00
шарен слънчоглед - незабавна доставка - EXW 500 N.Q.
Количество (тона) 3000 1000
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com