Софийска Стокова Борса   
Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 47
25 - 27 ноември 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW N. Q. 335
Количество (тона) 0 1600
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP, в чували 222.00 - 365.00 365
Количество (тона) 4 4
Сделки: 4 тона на цена 365.00 лв./тон
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW 290 320
Количество (тона) 200 500
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 260 N. Q.
незабавна доставка - DAP, в чували 330 N. Q.
Количество (тона) 1500 0
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - DAP, в чували, 46% масленост 900 N. Q.
Количество (тона) 50 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач