Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 25
22, 23 и 24 юни 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 250.00 - 270.00 280.00 - 290.00
Количество (тона) 500 1000
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW, нова реколта 220.00 - 240.00 250
Количество (тона) 300 500
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW, нова реколта 220.00 - 240.00 250.00 - 300.00
Количество (тона) 1000 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 300 310.00 - 330.00
Количество (тона) 500 500
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 670 700.00 - 720.00
Количество (тона) 5000 2000
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач